دوربین های تشخیص حرکت

بررسی فناوری تشخیص حرکت در دوربین های مدار بسته قابلیت هایی که در سال های اخیر به سیستم های نظارتی ورود کرده اند، خیره کننده اند، از فناوری های تشخیص چهره و آنالیز هویت در دوربین مدار بسته گرفته تا فناوری تشخیص حرکت در این دوربین ها، همگی در ایجاد حیرت برای کاربران نقشی پررنگ داشته اند. در این مقاله …

Continue Reading