نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

See our other portfolio

Other portfolio

راه اندازی شبکه اتاق کنفراس در اتاق اصناف اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته

راه اندازی دوربین مداربسته باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته