نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

See our other portfolio

Other portfolio

مشاوره و طراحی شبکه کامپیوتری دارو سازی امین

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خانه کنتاکی اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

دوربین مداربسته

راه اندازی دوربین مداربسته باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

دوربین مداربسته