نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

See our other portfolio

Other portfolio

نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خانه کنتاکی اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته