نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

See our other portfolio

Other portfolio

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته

راه اندازی دوربین مداربسته باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته