نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

See our other portfolio

Other portfolio

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خانه کنتاکی اصفهان

شبکه

طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دوربین مداربسته