نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

See our other portfolio

Other portfolio

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی شبکه کامپیوتری دارو سازی امین

شبکه

راه اندازی دوربین مداربسته باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

دوربین مداربسته